סיכומי ישיבות הועד

תאריך: 29/09/2014

הועד החליט לפרסם את הפרוטוקולים של ישיבות הועד באתר.

לעיון בפרוטוקולים הכנסו ללשונית סיכומי ישיבות הועד האורוגינקולוגי הארצי

כתיבת תגובה