מעבדות רוטינה ובדיקות מיוחדות – מרכז

שם המכון וכתובת

התמחות המכון

יצירת קשר

שירותי מעבדהקלינית
המרכז לחקר ליפידים וטרשת עורקים
תל השומר

מנהל:
ד"ר חופית כהן

המעבדה הקלינית של המכון לחקר ליפידים וטרשת העורקים מבצעת שורה של בדיקותהקשורות במישרין ובעקיפין למצב הליפופרוטאינים בדם. תוצאות הבדיקות של פרופילהליפופרוטאינים מבוקרות אחת לשלושה חודשים ע"י ה-  Center for   Disease Control (CDC) בארצות הברית. במסגרת המעבדה הקלינית מבצעים בדיקות מיוחדות כגון: אפיון ליפו פרוטאינים באולטרא צנטריפוגה, LDL-Aphaeresis, כולסטנול, פרופיל ביוכימי וגנטי להערכת מידת הסיכון למחלת לב וכלי דם, ועוד
אפוליפופרוטאין CII ואפוליפופרוטאין CIII
ליפופרוטאין (a)
אפיון גנטי של אפוליפופרוטאין E
אפוליפופרוטאין  AI
אפוליפופרוטאין B

טלפון:
03-5302940

המעבדה האנדוקרינית
מרכז רפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

מנהלת:
דר' רונה לימור

המעבדה האנדוקרינית הפועלת במסגרת המכון לאנדוקרינולוגיה מטבוליזם ויתר לחץ דם, במרכז רפואי תל-אביב , פתחה מספר בדיקות חדשניות ויחודיות. אנו מקווים שתמצא עניין בבדיקות אלה.
להלן רשימת הבדיקות:
המשך:

שירות לאבחון ותפקוד כלי הדם

טלפון:
03-6974733
03-6973276

כתיבת תגובה