מוסדות האיגוד

מבקר האיגוד:

פרופ' ראובן מדר


גזברית האיגוד:

ד"ר מרב לידר


ועדת מלגות:

פרופ' משה טישלר
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר דפנה פארן


ועדה מדעית:

פרופ' חנן גור- יו"ר
פרופ' גדעון נשר
פרופ' פנחס השקס


ועדה אירגונית:

פרופ' משה טישלר
פרופ' אורי אלקיים


ועדת סילאבוס:

פרופ' דן כספי
פרופ' מחמוד אבו-שקרה
ד"ר אלכסנדרה בלביר-גורמן
ד"ר הווי עמיטל


ועדת אינטרנט:

פרופ' ספי עוזיאל
פרופ' אורי אלקיים
ד"ר הלל סבין


ועדת בחינות:

פרופ' מחמוד אבו-שקרה, יו"ר