יקיר האיגוד

אות יקיר האיגוד מוענק לרופא חבר האיגוד כהוקרה על פעילות ותרומה משמעותית לקידום הראומטולוגיה
במדינת ישראל

מקבלי אות יקיר האיגוד:

  • פרופ' שאול סוקניק
  • פרופ' אלן רובינוב
  • דר ישראל מכטיי
  • פרופ' מרדכי פרס
  • פרופ' מיכאל ירון
  • פרופ' מנחם נהיר